Aktyvistės užrašai iš (S)hopenhagos (2): Danijai toli iki demokratinės valstybės

Antroji dalis. Pirmoji yra štai čia.

Danijos policija pažeidinėja žmogaus teises

Žygiuojant Žemės Draugų akcijoje „Potvynis” (angl. “The Flood”), kurioje dalyvavo apie 5 tūkst. žmonių, vienas Stokholme gyvenantis lietuvis prasitarė apie svajonę pasiekti, kad Lietuvos įstatymai gerbtų žmonių teisę laisvai rinktis, išsakyti savo idėjas: „Viešųjų susirinkimų įstatymas vietoje to, kad patogiai reguliuoti tvarką demonstracijose ir kitose akcijose, iš tiesų apriboja jas, pažeidžiant konstitucinę žmogaus teisę laisvai rinktis ir skelbti savo nuomonę. Įstatymas, pvz., neleidžia spontaniškų akcijų, jei į jas susirenka daugiau nei 9 žmonės – o gauti leidimą užtrunka savaitę. Jau pats leidimo iš savivaldybės prašymas yra minusas Lietuvos demokratijai – kodėl kažkokia taryba iš kelių subjekyvias nuomones turinčių narių turi spręsti, kada ir kaip Lietuvos liaudis turi išreikšti savo nuomonę?.. Švedijoje su įvairiomis NGO ir iniciatyvinėms grupėmis darome įvairias akcijas, susirenkame ir daugiau nei 10 žmonių, ir niekada jokių leidimų neprireikia – užtenka, kad patys akcijos organizatoriai prižiūri tvarką ir bendradarbiauja su policija.”

Tačiau atrodo, kad ne tik Lietuvai, bet ir JT susitikimą priėmusiai Skandinavijos šaliai, kurią daugelis lietuvių įsivaizduoja kaip demokratijos rojų, labai trūksta demokratijos. Žinodamas, kad į Kopenhagą susirinks daug aktyvistų, Danijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį suimti bet ką, jei jis įtariamas, kad vėliau gali daryti nusikaltimą. Įtarimui pagrindo nereikia. O jei neturi orderio apieškoti, jį gali gauti per parą nuo įvykdytos apieškos. Taip likus porai dienų iki suplanuotos „Susigrąžinkime galią!” (angl. “Reclaim The Power!”) akcijos policija apieškojo vietą, kur aktyvistai taisė dviračius, ir konfiskavo tris dviračių, neatitinkančius įprasto dviračio modelio, bei kompiuterį, telefoną, įvairius užrašus. Eilinių žmonių apieškos Danijos sostinėje buvo kasdienybė. Taip pat ir netikėti, kartais naktiniai vizitai į aktyvistų miegojimo vietas, areštai. Iš Kristijanijos rajono, kur vyko „Susigrąžinkime galią!“ vakarėlis ir aktyvistams kalbas sakė žurnalistė, aktyvistė Naomi Klein bei politikos filosofas, profesorius Michael Hardt, išėjau likus gal penkiolikai minučių iki masinių areštų teritorijoje. Vėliau sužinojau, kad policija tempė žmones iš vietinių barų, į didelėje palapinėje besilinksminančius aktyvistus puškė ašarines dujas. Žodžio „areštas” net neverta minėti, jie lydėjo kone kiekvieną akciją ar policijos pasirodymą aktyvistų susibūrimo vietoje.

Danijoje uždrausta dėvėti kaukę, o policija, naudodamasi prevenciniu areštu, gali suimti vien už tai, kad kuprinėje turi šaliką – juk jis gali būti panaudotas kaip kaukė. Policinkai po spaudos konferencijos suėmė aktyvistams gerai žinomą Judėjimo už klimato teisingumą atstovą Tadzio Müller. Iš pradžių pareigūnai tam nepateikė jokios priežasties, vėliau aktyvistą kaltino smurtu prieš policiją ir riaušių kurstymu mieste, nors Tadzio visada pabrėžia, kad Judėjimas už klimato teisingumą yra nesmurtinis.

Praėjusį šeštadienį, kai vyko legalus, su policija suderintas 100 tūkst. protestuotojų sutraukęs maršas, policija areštavo apie tūkstantį žmonių. Tarp jų buvo ir paauglių, ir senų žmonių, ir mokyklų direktorių bei mokytojų iš Europos ir Afrikos. Aktyvistai su antrankiais buvo susodinti ant šaligatvio bei keletą valandų praleido šaltyje, be galimybės nueiti į tualetą. Kai kurie gamtinius reikalus atlikinėjo tiesiog sėdėdami ant šaligatvio. Lietuvos žiniasklaida, sekdama korporacine pasaulio žiniasklaida, paskelbė, kad šimtai juodais drabužiais vilkinčių jaunuolių mėtė plytas ir daužė langus, taikius protestuotojus vadino riaušininkais. Tiesa ta, kad plytas policijos link metė keletas, o areštuoti buvo visi, pataikę būti netinkamoje vietoje. Juodais drabužiais vilkintys jaunuoliai – tai vadinamasis Juodasis blokas (anarchistai), kuris išsiskiria tuo, kad yra antikapitalistinių pažiūrų ir naudoja radikalesnes priemones protesto vietai pasiekti. Pavyzdžiui, norėdami sutrikdyti Danijos uosto veiklą, jie buvo pasiryžę prakirpti geležines tvoras. Juodojo bloko tikslas šiuo atveju buvo atkreipti dėmesį į tai, kad 5 procentai šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų išmetama prekes plukdančių laivų, už kurias, kaip ir už lėktuvų išmetamas dujas, iki šiol niekas neatsakingas. Tokių laivų kuras yra toksiškos atliekos, likusios gaminant benziną; jose yra daug sieros ir gyvsidabrio.

Areštuotųjų taip pat nelaukė geros sąlygos. Policija nuo kalėjimo vaikė aktyvistus, norėjusius suimtiesiems duoti sriubos ir pasitikti, kai juos išleis. Pati policija areštuotiesiems maisto nedavė, po šešių valandų pasiūlė vandens. Pareigūnai, neturėdami jokių įrodymų, taip pat purškė pipirines dujas jau areštuotiems.

Aktyvistai Danijos sostinę lygina su Pekinu, kur demokratijos nėra nė kvapo. „Amnesty International” ir kitos žmogaus teises ginančios organizacijos jau prakalbo, kad Danijos policija ko gero pažeidė Europos Sąjungos teisę ir tarptautines konvencijas.

 

Gruodžio 12-tos FLOOD demonstracija

 

NVO ir delegatams iš Pietų – guminės lazdos

Ryškus demokratijos trūkumas buvo jaučiamas ir oficialiame Jungtinių Tautų susitikime. Dalis turtingųjų vyriausybių susitiko su verslininkais ir tarėsi už uždarų durų (!). Tai paviešino aktyvistų protestas. Jie įėjo į pastatą, sutrikdė „Klimato lyderių“ susitikimą, organizuotą „Klimato Grupės”, tarptautinių lobistų, stumiančių verslo interesus kovojant su klimato kaita.

Trečiadienį, gruodžio 16-ąją, kai konferencijoje prasidėjo aukšto lygio ministrų etapas, 80 procentų JT derybų procesą stebėjusių nevyriausybinių organizacijų, tokios kaip Žemės draugai, AVAAZ (daugeliu kalbų pavadinimas reiškia „balsą”, „nuomonę”) buvo be perspėjimo išspirtos iš Bella Center, kur vyksta konferencija, nors turėjo akreditacijas. Organizatoriai aiškino, kad komplekse Bella Center nevyriausybinėms organizacijoms neužteko vietos, mat pastate gali tilpti tik 15 tūkst. žmonių, o akreditacijas turėjo 45 tūkst. Kad už to slepiasi šis tas daugiau, galima spręsti vien iš to, kad delegatams ir žiniasklaidai buvo pasakyta, jog jie praras akreditacijas, jei kalbės su iš konferencijos išmestomis NVO. Priešindamiesi jų balsų ignoravimui, nevyriausybininkai prisijungė prie Judėjimo už klimato teisingumą organizuotos protesto akcijos „Susigrąžinkime galią!”.

Keleto neturtingųjų šalių vadovai, į kurių reikalavimus mokėti jiems reparacijas ir atiduoti skolą už anksčiau padarytą ekologinį Vakarų įsiskolinimą turtingieji nekreipė dėmesio, buvo pasiryžusios prisijungti prie Žmonių Asamblėjos kertinės protesto „Susigrąžinkime galią!” dalies, kurioje pasisakė ir labiausiai pažeisti klimato kaitos – žmonės iš globalių Pietų. Policija šių vyriausybių delegatams ir nevyriausybinėms organizacijoms, tokioms kaip Žemės draugai, Susitelkimas į globalius Pietus (angl. Focus on the Global South), pasakė, kad jei jie bandys prisijungti prie Žmonių Asamblėjos, gali būti suimti. Iš trijų šimtų žmonių sudaryta delegatų ir NVO bei žurnalistų sudaryta grupė nusprendė skanduodami išeiti iš Bella Center ir bandė prisijungti prie Asamblėjos, tačiau policija to neleido. Ji mušė delegatus ir bandė stumti juos atgal. Vėliau neleido grįžti į konferencijos vidų. Ar įsivaizduojate, kad policija muštų kokį nors Vakarų delegatą vien už tai, kad jis eina palaikyti pilietinio judėjimo?

Žmonių Asamblėja, nepaisant prieš taikius aktyvistus (kai kurie nešėsi plakatus „Neatsakysiu į jūsų smurtą”) nukreipto policijos smurto, gausiau purkštų pipirinių dujų (Lietuvos naujienų puslapiai praneša tik apie ašarines dujas, kurių poveikis daug švelnesnis nei pipirinių dujų; be to, mitingas iki įėjimo į Bella Center buvo sankcionuotas, priešingai nei skelbia Lietuvos žiniasklaida), mušimo guminėmis lazdomis net per galvas, ir, žinoma, areštų, vis dėlto įvyko. Pagrindinis aktyvistų tikslas buvo ne tiek sutrikdyti derybų sesijas, kaip skelbia žiniasklaida, bet JT konferencijos erdvėje ar netoliese susikurti savo erdvę, kur galėtų pranešti apie kitokią, radikalesnę darbotvarkę. Esminiai aktyvistų reikalavimai: palikti iškastinį kurą žemėje; užtikrinti, kad išteklius kontroliuotų bendruomenės; maisto produktų gamybą ir vėl padaryti vietine; mažinti per didelį vartojimą, ypač globalios Šiaurės; pripažinti ekologinį įsiskolinimą žmonėms iš Pietų ir mokėti jiems reparacijas; gerbti vietinių ir miškuose gyvenančių žmonių teises.

Radikalūs pokyčiai, tokie kaip moterų teisė balsuoti ar rasinės diskriminacijos ir segragacijos politikos Pietų Afrikos Respublikoje pabaiga pasiekta susiorganizavus masiniams judėjimams iš apačios, žmonėms išėjus į gatves. Reikia tikėtis, kad Judėjimas už klimato teisingumą taip pat pasieks savo. Kopenhagos protestai buvo tik pradžia.

Straipsnis buvo publikuotas „Atgimime” (www.atgimimas.lt), nr. 45 (1059). Šis variantas redakcijos netrumpintas, tačiau kai kur straipsnio tekstas buvo perrašytas patikslinant kai kurias detales.

***

foto: cc indymedia.dk, kk+, Anami Project, Anami Project

Atsakymų: 4

  1. Kokie geri protestuotojai ir kokia baisi Danijos policija. Jei ne policija ir jos prevenciniai veiksmai, tai būtų pasikartoję Sietlo, Geteborgo ar Vašingtono scenarijai su riaušėmis. Jūs to norėjote?

    Taigi: turtingų valstybių vadovai blogi, korporacijos ir verslas – blogi, CDM – blogas sprendimas, kairuoliškos Pietų Amerikos vyriausybės – geros, visi protestuotojai geri pagal apibrėžimą. Tegul. Bet ką, panele, siūlote pozityvaus?

  2. panele siulo ‘laisve’ :)
    o siaip tai demokratijos nera, ir Danija cia ne prie ko. Jos nera

  3. Kodel visada manoma kad uzsienieciai geresni ? Please …

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: