Žymos archyvas: mėsos mokesčiai

Nauja EP klimato rezoliucija kalba ir apie gyvulininkystę

Slaughtered pigsES Parlamentas priėmė naują klimato kaitos rezoliuciją „2050 m. – ateitis prasideda šiandien“, kurioje viena iš adresuotų problemų yra neigiama mėsos pramonės įtaka aplinkosaugai ir klimatui. Pirmiausiai pripažįstama, kad grūdų ir sojos, skirtų gyvulių pašarams, auginimas yra atsakingas už esminių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą; buvo nutarta labiau atsižvelgti į JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos 2006 metų lapkričio mėnesio pranešimo „Livestock’s long shadow“ rekomendacijas (šioje ataskaitoje teigiama, kad gyvulininkystės pramonė atsakinga už 18% visų antropogeninių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą); taip pat buvo nutarta ieškoti būdų pereiti nuo intensyvios gyvulininkystės link darniuoju vystymusi paremtos ūkinės veiklos; per rezoliucijos aptarimą buvo pažymėta, kad tuo pat metu turėtų būti skatinamas mėsos vartojimo mažinimas, ypač industrinėse šalyse. 162 Europos Parlamento nariai balsavo už tai, kad būtų aiškiai apibrėžti būdai ir rekomendacijos mažinti mėsos vartojimą Europos Sąjungoje; tiesa, kol kas ES Parlamentas nesiryžta imtis drąstiškų ir taip reikiamų, anot įvairių aplinkosauginių grupių, reikalavimų griežtinti gyvulininkystės sektoriaus veiklą.

Šiandien Švedijos parlamente vyks organizuotas kairiųjų frakcijos seminaras dėl gyvulininkystės įtakos klimatui. Tai jau nebe pirmą kartą, kai neigiama gyvulininkystės įtaka aplinkosaugai ir klimatui yra aptariama aukščiausiame politiniame lygyje – daugelis direct action aktyvistų spėja, kad viena iš priemonių mažinti mėsos vartojimą – mėsos mokesčiai – yra tik laiko klausimas.

***
cc Igualdad Animal | Animal Equality